Kwaliteitscontrole

Het familiebedrijf VERSCHUREN HUGO NV wil kwaliteitsvolle producten afleveren binnen de – in de verkooporder – voorziene tijd. Ze wil dit doen samen met gemotiveerde en deskundige medewerkers en wil alles in het werk zetten om de klanttevredenheid groot te houden en waar nodig te verbeteren.

Daarnaast streeft het familiebedrijf ernaar om de ontwikkelingen, gerelateerd aan de werking van VERSCHUREN HUGO NV, in Vlaanderen, België en de wereld op de voet op te volgen zodat altijd accuraat kan ingespeeld worden op de vraag van de klant.

Het familiebedrijf VERSCHUREN HUGO NV wil innoverend en duurzaam handelen en doet al het mogelijke om haar praktijken in die richting te optimaliseren.

Alles staat of valt met de verwachte kwaliteit. Onze klanten zijn zeer divers en de eisen en prioriteiten van kwaliteit verschillen dan ook van klant tot klant, maar 1 ding is zeker: Kwaliteit staat op de 1ste plaats!

We streven er dan ook naar de kwaliteitseisen van de klant te kennen en ook toe te passen, de klanten te ondersteunen en te adviseren ivm maten, toleranties, visuele afwerking, oppervlakte kwaliteit, meetrapporten, verpakking en afspraken nakomen rond leveringstermijn en administratieve formaliteiten. Constant zijn we ons kwaliteitssysteem aan het verbeteren door de ervaringen te analyseren en te registreren. Sinds dit jaar 2020 wordt de kwaliteit geborgd door een ISO 9001 Kwaliteitssysteem en in de toekomst streven we naar het behalen van ISO 13485 (medisch).